Zapožičanie a prenájom náhradného počítača a notebookou

Prenájom výpočtovej a meracie techniky je vhodný v prípadoch, ak máte rozpracovanú napr. finančnú správu, správu o činnosti, výročnú

Kým my riešime príčinu poruchy Vášho počítača alebo notebooku, môžete bez obmedzení pracovať ďalej.
Máme pre Vás pripravený plnohodnotný náhradný notebook, ktorý je možné si zapožičať počas celej doby opravy.
Súčasťou notebooku je nainštalovaný operačný systém Windows 10, kancelársky balík, antivírusová ochrana, Skype a ďalšie programy nevyhnutné k bežnej pracovnej činnosti.
V prípade záujmu o špecifický softvér zabezpečíme inštaláciu podľa želania. Neviete, aký notebook si požičať? Radi poradíme pri výbere vhodnej výpočtovej techniky.

Výhody prenájmu výpočtovej techniky

Výhody prenájmu výpočtovej techniky

Služba zapožičanie náhradného zariadenia je určená prioritne pre zákazníkov, ktorí majú u nás počítač / notebook v oprave.

Ceny za požičanie zariadenia

Cena za dopravu sa pripočítava k cene prenájmu.
Zľava na dlhšie obdobie sa dojednáva individuálne na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka. Vyžiadajte si cenovú ponuku.

0
prvé tri dni

Zákazníci, ktorým opravujeme ich zariadenie, majú možnosť zapožičania nášho zariadenia do 3 pracovných dní zdarma.

0
na deň pri 4 a viac dní

Požičovné v prípade 4 a viac dní, majú naši zákazníci za zvýhodnenú cenu

0
na deň

Cena požičovného pre zákazníkov, ktorí nemajú u nás servírované zariadenie

Výhody prenájmu výpočtovej techniky

Zákazník sa tiež zaväzuje, že:

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník je povinný oznámiť svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ a číslo telefónu, resp. IČO, DIČ. Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu zákazníka. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za požičaný tovar a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať Vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane. Objednávkou súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Zákazník udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi.

UPOZORNENIE PRE ŠPEKULATNOV


Pri navrátení zariadenia sa vykonáva HW a SW audit!
Každé zariadenie disponuje bezpečnostnou plombou!
Každé zariadenie má v sebe nainštalovanú aplikáciu a zabudovaný čip na sledovanie jeho polohy!